Wednesday, November 18, 2020

NEW LIST (for Terence Winch)

Irish accordion

Irish American

Irish blessing

Irish breakfast

Irish coffee

Irish cousin

Irish diaspora 

Irish dimples

Irish eagle 

Irish eyes

Irish "famine" (not)

Irish fiddle

Irish genocide (aka "famine")

Irish goodbye 

Irish harp

Irish immigrant 

Irish jig

Irish kiss

Irish language

Irish lilting

Irish mafia

IRISH MUSICIANS by Terence Winch

Irish New Year (Terence's birthday as well)

Irish oatmeal

Irish pub

Irish Rep

Irish Riviera

Irish sausage

Irish setter

Irish stew

Irish tea

Irish tenor

Irish terrier

Irish twins

Irish Volunteers 

Irish wake

Irish whiskey

Irish wolfhound  

No comments: